AIKA-ekosysteemi sai React EU -rahoitusta Kainuun liitolta

Arctic Data Intelligence and Supercomputing Ecosystem in Kainuu

AIKA-ekosysteemi sai React EU -rahoitusta Kainuun liitolta

AIKA-ekosysteemin käynnistämiseen valmisteltu hanke ”AIKA – Kainuun data-analytiikan ja suurteholaskennan ekosysteemin kehittäminen” on saanut React EU -rahoitusta Kainuun liitolta (hankentunnus A78688).

Hankkeen tavoitteena on:

1) kehittää AIKA-ekosysteemistä osaamiskeskittymä (digitaalinen innovaatiokeskittymä, Digital Innovation Hub, DIH),
jossa ekosysteemin toimijat tuottavat verkostomaisesti palveluja yrityksille ensi vaiheessa Pohjois- ja Itä-Suomessa ja
myöhemmin kansallisesti ja kansainvälisesti.

2) pilotoida ekosysteemin palveluja valittujen yrityspilottien kautta ja pilottien myötä kehitetään palveluja edelleen
yritysten (erityisesti PK-yritykset) tarpeisiin.

3) rakentaa ja vahvistaa ekosysteemin toimijoiden osaamista, etenkin Kainuussa.

4) etsiä uusia kumppaneita ekosysteemiin, ja kehittää ja testata kumppanuusmalleja digitalisaation kehittämiseen sekä
data-analytiikan ja tekoälyn soveltamiseen liittyvien arvoketjujen muodostamiseksi.

5) tukea ja ja markkinoida LUMI EuroHPC -supertietokoneen käyttöä ekosysteemin kautta.

6) rakentaa vahva tunnettavuus eli brändi Kainuun data-analytiikan ja suurteholaskennan osaamiselle ja yhdistää sen
alle tähän liittyvä osaaminen jo olemassa olevilta toimijoilta Kainuussa (CEMIS, CSC, KAMK, Vuokatin
urheiluekosysteemi, jne.). Tarkoituksena on lisätä Kainuun osaamisen kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta
EU:n Digital Innovation Hub -statuksella.

Hanke on käynnistynyt 1.4.2022. Käytännön työnä on jo aloitettu ekosysteemin toiminta- ja hallintomallin suunnittelu.